20 år med CANEA och skandinavisk innovation!

1994

CANEA grundas i Göteborg. Vi bygger processorienterade verksamhetssystem och håller utbildningar inom kvalitet.

1995

Stockholmskontoret öppnar.

1995

Vi kompletterar med konsulttjänster och utbildningar inom miljö.

1997

Vi börjar utveckla och sälja IT-lösningar för ledningssystem och så småningom även projekthantering.

2002

Version 1.0 av CANEA Framework (numera CANEA ONE) lanseras med Lotus Notes teknik.

2004

Vi kompletterar med konsulttjänster och utbildningar inom projektledning.

2009

Antalet användare av våra IT-produkter passerar 100 000.

2010

Malmökontoret öppnar.

2011

Vi blir certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2011

Vi inleder samarbete med vår första utlandspartner.

2014

Våra utbildningar lockar över 3000 deltagare. Vi är ensamma på den svenska marknaden med att erbjuda godkända projektledningsutbildningar för att understödja certifiering enligt PMI, IPMA och PRINCE2.

2015

CANEA ONE lanseras.

2016

CANEA North America grundas och öppnar kontor i Washington DC-regionen.

2016

CANEA Strategy lanseras tillsammans med professor Robert S. Kaplan från Harvard.

2017

IT-systemet CANEA ONE omnämns i Gartnerrapporter som ledande.

2019

CANEA firar 25år som bolag, slår samtidigt rekord i omsättning.