Business Excellence

Produktsviten CANEA ONE är skapad av CANEA i Sverige och finns tillgänglig på flera språk. Den ger dig en unik uppsättning funktioner för målstyrning, processledning, projekthantering och content management – allt i en nyckelfärdig plattform för verksamhetsstyrning som bygger på mer än 15 år av erfarenheter inom global verksamhetsutveckling. Plattformen är en integrerad lösning för att hantera de processer och verktyg du behöver för att utveckla strategier, omsätta dem i praktisk handling och sedan övervaka och följa upp med förbättringar hela vägen. CANEA ONE hjälper dig helt enkelt att utnyttja den fulla potentialen i strategin, din kunskap och dina team.

I en ökande förändringstakt

Det globala affärsklimatet förändras snabbt. Både möjligheter och utmaningar dyker upp och försvinner på ett svårförutsägbart sätt. CANEA ONE ger dig nödvändigt beslutsstöd och möjligheten att snabbt implementera ändringar och förbättringar i din verksamhet. I stället för traditionellt sekventiell planering och genomförande kan du med CANEA ONE arbeta i en iterativ och kontinuerlig process. Detta förbättrar din verksamhets framgångsmöjligheter.