Vi bryr oss om din integritet! På dessa sidor hittar du information om Cookies, Personuppgiftshantering mm.

Kontakta oss
Frågor, synpunkter eller klagomål:

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller CANEAs hantering av personuppgifter eller denna integritetspolicy ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud genom att fylla i det här formuläret. Du kan också skicka ett brev med reguljär post till:

CANEA Partner Group AB
Att: integritet
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg